Antistatiska Storsäckar

EGENSKAPER AV STORSÄCK AV B OCH C TYP

Vid fyllning eller tömning av elastiska behållare av storsäcktyp kan det uppstå elektrostatiska urladdningar (eng. ESD), vilket i brandfarlig miljö kan orsaka brand. Den brandfarliga miljön kan uppstå så väl p g a innehållet i storsäcken som omgivningens egenskaper, så som damm eller gasmättnad. Beroende på konstruktionen, frånledande egenskaper samt ändamålet, delas big bags (FIBCs) enligt standard IEC 61340 på några typer och Paktainer har i sitt sortiment följande:

 • Storsäckar TYP A - Paktainer Typ A är tillverkad i material utan egenskaper skyddande mot elektrostatiska urladdningar.
 • Storsäckar TYP B - Paktainer Typ B tillverkas i material vars överslagsspänning är inte större än 6 kV. Den kan tillämpas vid förekomst av brandfarligt damm men inte vid förekomst av brandfarlig gas eller ånga.
 • Storsäckar TYP C - Paktainer Typ tillverkas i material med inflätade fibrer som avleder elektrostatisk laddning. Dessa bags kan användas så väl vid förekomst av brandfarliga gaser, ångor samt damm. Paktainer Typ C jordas vid påfyllning och tömning för att på ett säkert sätt avleda elektrostatiska laddningar.

FÖRHÅLLANDEN DÄR TILLÄMPNING AV BIG BAG TYP B OCH C ÄR NÖDVÄNDIG

Beroende av det packade materialets minimala tändningsenergin (MIE) samt omgivningens egenskaper, ändras kraven gällande möjligheter till användning av olika typer av storsäckar. Nedanstående tabell, överensstämmande med standarden IEC 61340-4-4 samt det i Paktainers sortiment tillgängliga storsäckar visar dessa villkor:


Produkten som packas i storsäck - FIBC Omgivning
MIE (Minimal Tändningsenergi) damm Inte brandfarliga miljöer Dammzoner 21-22 (1000 mJ ≥ MIE ≥ 3 mJ) Gaszoner 1-2 (explosionsgrupper IIA/IIB) resp. dammzoner 21-22 (MIE ≤ 3 mJ)
MIE > 1000 mJ A, B, C B, C C
1000 mJ >= MIE >= 3 mJ B, C B, C C
MIE <= 3 mJ C C C

Kontakta vĺr försäljningsavdelning för köp av storsäckar typ B och typ C.

Har du några frågor? Använd kontaktformuläret !


  Läs mer

  * - obligatoriska fält

  video
  play-sharp-fill