Storsäckar för Livsmedel

BIG BAG-förpackningar används inom olika branscher, bl. a. inom sådana som ställer höga krav på renhet. Med hänsyn till den höga kvaliteten och syftet av förpackade produkter kräver kunder inom livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri att både insidan och ytan av storsäckarna ska vara fria från all möjlig smuts och föroreningar.

Paktainer är certifierad enligt den standarden ISO 22000:2005 (production and sale of big bag packaging and inserts (liners) for the packaging of foodstuffs including food for infants). För att säkerställa att alla våra förpackningar är av samma höga hygieniska kvalitet genomför vi periodiska revisioner som utförs av DEKRA CERTIFICATION.

Produktionsprocessen av storsäckar för livsmedel och hygieniska krav

Tack vare den normen ISO 22000:2005 minimerade vi eller avlägsnade helt och hållet riskerna som kan påverka förpackningarnas kvalitet negativt. Storsäckar tillverkas under kontrollerade förhållanden och vår personal arbetar i skyddskläder. I de produktionsanläggningar där dessa säckar tillverkas, rengs utrustningen systematiskt och desinficeras regelbundet före varje partiproduktion.

Precis som i livsmedelsproduktion har vi eliminerat trädelar och hela produktionsprocessen sker på bord eller vagnar av rostfritt stål.

Vi dammsugar ytterligare de förpackningar som inte har någon hygienisk barriär i form av speciella innersäckar i PE, PA/PE, PET/ALU/PE osv. Processen säkerställer renheten av storsäckens insida så att den är fri från fragment av tyg eller tråd. Paktainers systematiska strategi angående hygieniska frågor garanterar en jämn kvalitet på samtliga våra förpackningar.

Komponenter för produktion av storsäckar

Alla komponenter som Paktainer använder för produktion av storsäckar är lämpliga för kontakt med livsmedel av alla typer. I samband med detta uppfyller Paktainers storsäckar europeiska normer. De komponenter som används är dessutom fria från tungmetaller och påverkar inte organoleptiska egenskaper.

Alla Paktainers produkter har intyg av Hygien Institutet (Institutionen för forskning om livsmedels- och konsumtionsartiklar) vilket garanterar att de inte är farliga för människors hälsa. Förutom de kvalitetscertifikat som bifogas till varje beställning, får våra kunder en överensstämmelseförsäkran.

Har du några frågor? Använd kontaktformuläret !

* - obligatoriska fält