KVALITET

Paktainer har redan från början lagt stor vikt vid kvalitet gällande så väl produkten som kundservicen. Firman har nästan helt från begynnelsen verkat med basis av ISO 9001, ett system som är djupt implementerat i vår organisation. Varje arbetsetapp, från försäljning, genom produktion och logistik är noga kontrollerad och övervakad, allt detta för att kunden skall få sin beställning i rätt tid och helt enligt dennes önskemål. I kombination med införandet av ISO 22000:2005 (production and sale of big bag packaging and inserts (liners) for the packaging of foodstuffs including food for infants) garanterar detta våra kunder ännu högre kvalitet på de produkter vi erbjuder.

Eftersom vi levererar till livsmedelsföretag, har vi i vårt företag även infört HACCP system och våra produkter är certifierade för kontakt med livsmedel.

Med tanke på våra kunders behov och en vilja att utöka vårt sortiment, ökar Paktainer ständigt certyfikatlistan för specialprodukter, avsedda till packning av kemiskt farliga produkter – serien Paktainer UN samt brandfarliga och explosiva produkter Paktainer Typ B och Paktainer Typ C.

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information.